Ordet är farväl

Single release from Tid för tystnad – Sunday, 18 November 2007